logo_eurociere
sursa finantare obiective proiect durata proiect grup tinta activitati previzionate rezultate anticipate
buget proiect album foto
Eurociere
Activităţi previzionate şi rezultate anticipate

 

Nr. crt. Activitate/subactivităţi Rezultate Indicatori de evaluare Resurse implicate
0. Pregătirea Aplicaţiei de finanţare, realizarea Proiectului Tehnic, obţinerea avizelor în vederea eliberării autorizaţiei de construcţie Realizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi depunerea aplicaţiei de finanţare 1 Proiect Tehnic+ Detalii de Execuţie
1 aplicaţie de finanţare depusă
Resurse umane, financiare, tehnice
1. Managementul Proiectului Monitorizarea graficului de realizare a activităţilor, corelarea activităţii echipei de proiect cu firma care va asigura serviciile externe de management (consultanţă în implementare) Implementarea cu succes a proiectului, respectarea clauzelor contractului de finanţare şi atingerea obiectivelor asumate 3 Cereri de rambursare aprobate
1 Contract de finanţare încheiat
Resurse umane, financiare, tehnice
2. Realizarea Materialelor şi activităţilor de vizibilitate conform prevederilor programului de finanţare Creşterea vizibilităţii cu privire la sprijinul comunitar acordat obiectivele susţinute şi efectele pozitive ale sprijinului acordat 3 articole de presă
13autocolante conform manualului de identitate vizuală
6 plăcuţe conform manualului de identitate vizuală
1 secţiune în pagina web proprie, dedicată proiectului
Resurse umane, financiare
3. Construcţia halei de asamblare Creşterea suprafeţei de construcţii industriale dedicate procesului de producţie 1 Clădire Resurse umane, financiare, tehnice
3.1 Depunerea documentaţiei (disponibile la momentul depunerii) în vederea eliberării autorizaţiei de construcţie şi organizarea procedurii de selectare constructor şi diriginte de şantier Obţinerea autorizaţiei de construcţie, şi contractarea serviciilor de execuţie şi dirigenţie de şantier 1 Autorizaţie de construcţie
1 contract execuţie lucrări
1 contract pentru servicii de dirigenţie de şantier
Resurse umane, financiare, tehnice
3.2 Construcţia halei de asamblare şi montarea instalaţiilor prevăzute Divizarea construcţiilor industriale după funcţiuni (crearea spaţiului necesar procesului de asamblare şi împachetare) 1 Autorizaţie de Luare în Folosinţă Resurse umane, financiare, tehnice
3.3 Organizarea procedurii, contractarea, realizarea şi montarea staţiilor de asamblare (mese de lucru) necesare pentru închiderea circuitului tehnologic Utilarea noii hale cu staţiile de asamblare necesare în faza finală a procesului de producţie 1 Contract de furnizare/execuţie staţii de asamblare Resurse umane, financiare
4. Achiziţia Liniei de extrudare de conţinut tehnologic înalt cu gestiune computerizată Creşterea capacităţii de producţie, reducerea consumului de energie electric#259;, materie primă şi diversificarea gamei de produse 1 Contract de furnizare echipamente
1 linie de extrudare cu un înalt conţinut tehnologic
Resurse umane, financiare
4.1 Montarea şi testarea echipamentului (liniei) achiziţionat Adaptarea spaţiului de producţie conform noilor utilaje şi calibrarea acestora astfel încât funcţionarea să fie cât mai eficientă in termeni de consum şi producţie 30 de imagini de la procesul de montare livrare
1 Raport al testului liniei de producţie
Resurse umane, financiare, tehnice
5. Achiziţie Matriţe Crearea unei game variate de produse 4 matriţe Resurse umane, financiare
5.1 Montarea şi testarea matriţelor în cadrul noii linii de extrudare achiziţionată Calibrarea liniei de producţie pentru atingerea specificaţiilor oferite de producător 20 de imagini cu matriţele montate şi cu produsele realizate Resurse umane, financiare, tehnice