logo_eurociere
sursa finantare obiective proiect durata proiect grup tinta activitati previzionate rezultate anticipate
buget proiect album foto
Eurociere
Sursa de finanţare

 

    PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL "CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE"
    AXA PRIORITARĂ 1 - "Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie"
    DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 - "Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM"
    OPERAŢIUNEA a) - "Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile"
imagine ansamblu 1
imagine ansamblu 2