logo_eurociere
sursa finantare obiective proiect durata proiect grup tinta activitati previzionate rezultate anticipate
buget proiect album foto
Eurociere
Grup Ţintă

 

    Beneficiarii direcţi ai rezultatelor acestui proiect sunt angajaţii companiei Eurociere. Aceştia din urmă vor avea acces la un mediu de lucru îmbunătăţit şi vor creşte volumul vânzărilor şi al producţiei.
    Colaboratorii/clienţii companiei Eurociere sunt o altă categorie de beneficiari direcţi care vor avea posibilitatea de a achiziţiona o gamă de produse variată şi un volum mai mare de produse.
    Prin menţinerea locurilor de muncă deja existente şi prin crearea de noi locuri de muncă impactul companiei la nivel local va fi unul pozitiv, astfel o altă categorie de beneficiari indirecţi sunt persoanele active la nivel local.
    O activitate îmbunătăţită din perspectiva volumului de vânzări, personal şi producţie va duce la venituri mai mari in unele cazuri direct proporţionale cu veniturile pe care structurile guvernamentale le au din activitatea IMM-urilor. În aceeaşi categorie a beneficiarilor indirecţi se numără persoanele fizice şi juridice care vor cumpăra produsele oferite de Eurociere. Aceştia din urmă pot fi şi sunt formaţi, din cetăţeni ai diferitelor state europene în care sunt desfăcute produsele companiei.
    O altă categorie de beneficiari indirecţi, care dispersează efectele pozitive ale unei competitivităţi crescute a Eurociere, sunt comercianţii de produse sanitare şi mobilier din PVC care vor putea comercializa numărul mai mare de produse livrate de Eurociere şi diversifica gama de produse din această categorie.
imagine ansamblu 1
imagine ansamblu 2